Hjulinställning

Hjulvinklarna på din bil bör kollas minst en gång om året. Din hjulinställning påverkas dagligen av rundsvängar, trottoarkörning,vägbulor eller parkering.

Varför är det viktigt med hjulinställning?

  • För att undvika snedslitna däck.

  • För att undvika onödigt hög bränlseförbrukning.

  • För att bibehålla bilens komfort.

  • För att undvika onödigt högt slitage på styrsystemet.

  • För att bilen ska vara så trafiksäker som möjligt.

Hur görs hjulinställningen?

Vid hjulinställning måste bilen stå så rak som möjligt, i alla led. Lufttrycket i däcken måste vara korrekt. Vid glapp i styrväxeln, styraxlarna eller hjullager är det ingen idé att göra en hjulinställning.

Bilen körs först på hjulinställningslyften och styrlederna samt hjullagren kontrolleras visuellt. Därefter kontrolleras lufttrycket i däcken, trycket ska vara det som biltillverkaren rekommenderar. Sedan fäster man mätinstrumenten på hjulen och innan själva mätningen börjar kompenseras fälgarnas inverkan. Själva mätningen görs enligt mätinstrumentets program.